सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : बलराम धिमाल

मोबाइल नम्बर : ९८४११०५८४४

इमेल : info@dhulikhelmun.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100022451625517


विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धी भिडियो सामाग्री

https://youtu.be/ZsZzj65zeVs